Přehled pracovní doby 2018

30. ledna 2018
AUDITOR Newsletter

Z důvodu zvýšené kontrolní činnosti krajské zdravotní pojišťovny bychom Vás ještě jednou chtěli upozornit na některé důležité ustanovení novely zákona o pracovní době z roku 2008.

Soubory ke stažení