Novinky v převodních cenách - update

listopad 2019
AUDITOR newsletter

V případě daňové kontroly bývá často prověřováno nastavení převodních cen se spřízněnými osobami. K tomuto tématu vydala Finanční správa v květnu 2019 rozsáhlý pokyn D – 34
k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky.


Pokyn navazuje na Směrnici OECD a shrnuje výklady a obsahuje řadu doporučení. Rádi bychom Vás seznámili s některými z nich.

Soubory ke stažení