Evidence skutečných majitelů

22. říjen 2018
AUDITOR newsletter

Brzy uplyne lhůta pro zápis do evidence skutečných majitelů.

 

Do českého právního systému byla implementována směrnice EU proti praní špinavých peněz (Směrnice 2015/849

o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu). Jedním z opatření je

i zavedení evidence skutečných majitelů. České společnosti musí do 1. ledna 2019 nechat zapsat svého skutečného majitele do neveřejného rejstříku.

 

Soubory ke stažení