Vánoční pozdrav 2018 & Daňové a odvodové novinky 2019

20. december 2018
AUDITOR Newsletter

Vážená klientka, vážený klient!

Ako obvykle na sklonku roka obraciame sa na Vás s krátkym poohliadnutím sa za uplynulým rokom a s výhľadom na rok nový.
Naša profesia zažíva v týchto časoch významné zmeny. Predovšetkým v oblasti účtovníctva sa stáva čoraz viac automatizovanou. Súčasne sú daňové predpisy čoraz komplexnejšie a náročnejšie.

 

Súbory na stiahnutie