Novela Zákonníka práce

22. jún 2018
AUDITOR newsletter

Od 1. mája 2018 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce, ktorou sa novelizovali aj ďalšie súvisiace predpisy (napr. zákon o službách zamestnanosti, zákon o dani z príjmov). Novela zavádza významné zmeny v oblasti odmeňovania zamestnancov. Prinášame Vám prehľad tých najdôležitejších zmien.

 

Súbory na stiahnutie