Zmena cestovných náhrad

05.06. 2019
AUDITOR newsletter

Zmena základnej náhrady za používanie súkromných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1. júna 2019

 

Od 1. júna 2019 sa suma základnej náhrady za používanie súkromného motorového vozidla za každý 1 km jazdy mení nasledovne:

 

  • 0,053 EUR pre jednostopové vozidlá a trojkolky
  • 0,193 EUR pre osobné cestné motorové vozidlá

Vás AUDITOR SK tím