Schválenie účtovnej závierky a vyplatenie podielov na zisku

26. 4. 2012

Daten zum Herunterladen