Změny v DPH a dani z příjmů 2017

5. květen 2017
AUDITOR newsletter

Daňový balíček se letos podařilo schválit až v průběhu dubna. Účinnost novel nastane k patnáctému dni po zveřejnění ve Sbírce zákonů. Změny v zákoně o DPH budou platit až na výjimky od tohoto data. Významných změn v některých oblastech se dočkal i zákon o dani z příjmů. Vybrané změny zákona o daních z příjmů budou platit i retroaktivně od počátku roku 2017. 

Soubory ke stažení