Cestovní náhrady 2018

09. leden 2018
AUDITOR newsletter

Pro rok 2018 přinášíme přehled základních změn výše sazeb cestovních náhrad.

  • Základní denní stravné pro tuzemské pracovní cesty:

 Doba trvání  pracovní cesty
 (počet  hod.)

 Minimální zákonné sazby  stravného (Kč)

 Maximální hranice  stravného, která je    osvobozena od daně z  příjmu u zaměstnance  (Kč)

 od

 do

 2017

 2018

 2017   

 2018

 5

 12

 72

 78

 86

 93

 12

 18

 109

 119

 132

 143

 18

 24

 171

 186

 205

 223

  • Náhrada za použití soukromého vozidla zaměstnance se zvyšuje z původních 3,90 Kč/km na 4,00 Kč/km.
  • U náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty poklesla průměrná cena pohonných hmot, pokud zaměstnanec nedoloží skutečnou cenu pohonných hmot:

 druh PHM

 cena za litr (Kč)

 benzín 95

 30,50 

 benzín 98

 32,80

 nafta

 29,80

  • Beze změny zůstávají mimo jiné základní sazby zahraničního stravného i pro tyto země:

 

 2018

 Rakousko

 EUR 45

 Německo

 EUR 45

 Slovensko

 EUR 35

 Polsko

 EUR 35

 Švýcarsko

 CHF 75

  • U základních sazeb zahraničního stravného došlo k následujícím změnám:

 

 2017

 2018

 Austrálie, Oceánie a ostrovní státy

 USD 50

 USD 55

 Bahamy

 USD 50

 USD 55

 Belgie

 EUR 45

 EUR 50

 Bolívie

 USD 45

 USD 50

 Korejská republika (Jižní Korea)

 EUR 45

 EUR 50

 Maroko

 EUR 35

 EUR 40

 Nový Zéland

 USD 50

 USD 55

 Velká Británie

 GBP 40

 GBP 45

 


   Další podrobnosti naleznete ve vyhlášce č. 401/2017 Sb. a č. 463/2017 Sb.