Cestovní náhrady 2023

6. ledna 2023
AUDITOR newsletter

Přinášíme Vám přehled aktuálních sazeb cestovních náhrad pro rok 2023:

Základní denní stravné pro tuzemské pracovní cesty:

Doba trvání  pracovní cesty (počet  hod.)

Minimální zákonné sazby  stravného (Kč)

Maximální hranice  stravného, která je osvobozena od daně z  příjmu u zaměstnance  (Kč)

od

do

2023

2023

5

12

129

153

12

18

196

236

18

24

307

367

 

Náhrada za použití soukromého vozidla zaměstnance se zvyšuje z původních 4,70 Kč/km na 5,20 Kč/km.

 

U náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty činí cena pohonných hmot, pokud zaměstnanec nedoloží skutečnou cenu pohonných hmot:

 Druh PHM

 Cena za litr / kWh (Kč)

 benzín 95

41,20

 benzín 98

45,20

 nafta

44,10

elektřina – 1kWh

6,00

 

Beze změny zůstávají mimo jiné základní sazby zahraničního stravného pro tyto země:

 

2023

 Rakousko

EUR 45

 Německo

EUR 45

 Slovensko

EUR 35

 Švýcarsko

CHF 75

 

Došlo k navýšení základních sazeb zahraničního stravného u těchto zemí:

Země

Měna

Základní sazba 2022

Základní sazba 2023

Arménie

EUR

35

40

Austrálie a Oceánie - ostrovní státy

USD

60

65

Bahamy

USD

55

60

Brazílie

USD

55

60

Dánsko

EUR

55

60

Egypt

EUR

35

45

Finsko

EUR

50

55

Guinea

EUR

45

50

Irák

EUR

40

45

Izrael

USD

55

60

Jordánsko

EUR

45

50

Karibik - ostrovní státy

USD

55

60

Korejská republika

EUR

50

55

Kuba

EUR

55

60

Mali

EUR

45

50

Maroko

EUR

40

45

Moldavsko

EUR

40

45

Myanmar (Barma)

USD

50

55

Nový Zéland

USD

60

65

Paraguay

USD

45

50

Polsko

EUR

40

45

Senegal

EUR

50

55

Švédsko

EUR

55

60

Tunisko

EUR

45

50

Uruguay

USD

50

55

 

Další podrobnosti naleznete ve vyhlášce č. 401/2022 Sb. a č. 467/2022 Sb.

Pro interaktivní formuláře pro výpočet cestovních náhrad neváhejte kontaktovat paní Marii Haasovou (marie.haasova@auditor.eu).