Cestovní náhrady - novelizace od 20.8.2022

24. srpna 2022
AUDITOR newsletter

Aktuálně vzrostlo stravné při tuzemské pracovní cestě. Dále vzrostla cena benzínu 98, kterou použije zaměstnanec pro vyúčtování pracovní cesty, pokud jede svým soukromým vozidlem a nedoloží skutečnou cenu pohonných hmot účtenkou.

 

Došlo k navýšení základních sazeb denního stravného pro tuzemské pracovní cesty:

 

Doba trvání  pracovní cesty (počet  hod.)

Minimální zákonné sazby  stravného (Kč)

Maximální hranice  stravného, která je osvobozena od daně z  příjmu u zaměstnance  (Kč)

od

do

2022

2022

5

12

120

142

12

18

181

219

18

24

284

340

 

Beze změny zůstává náhrada za použití soukromého vozidla zaměstnance, která činí 4,70 Kč/km.

U náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty činí cena pohonných hmot, pokud zaměstnanec nedoloží skutečnou cenu pohonných hmot:

 

 Druh PHM

 Cena za litr / kWh (Kč)

 benzín 95 

44,50

 benzín 98 — do 19.8.2022

               40,50

 benzín 98 – od 20. 8. 2022

51,40

 nafta 

47,10

elektřina – 1kWh do 11. 3. 2022

6,00

 

Beze změny zůstávají dále základní sazby zahraničního stravného.

 

Další podrobnosti naleznete ve vyhlášce č. 462/2021 Sb. a č. 511/2021 Sb. v aktuálním znění.

Pro nové interaktivní formuláře pro výpočet cestovních náhrad neváhejte kontaktovat paní Marii Haasovou (marie.haasova@auditor.eu).