Uloženie a zverejnenie účtovnej závierky za rok 2012

29. júla 2013
Článok na portále ecoplus.at

Od začiatku roka 2013 mali pre ukladanie účtovných závierok platiť nové pravidlá. Daňový subjekt si svoju zverejňovaciu povinnosť mal splniť predložením účtovnej závierky, ktorá tvorí prílohu k daňovému priznaniu, už len správcovi dane. Správca dane mal následne zaslať účtovnú závierku na zverejnenie do Registra účtovných závierok. Register účtovných závierok (www.registeruz.sk) zriadilo v roku 2013 Ministerstvo financií, momentálne je však ešte len v testovacej prevádzke. Databáza registra je naplnená údajmi za roky 2009 až 2011 a priebežne sa dopĺňa o účtovné závierky za rok 2012. Keďže v ostrej prevádzke bude register fungovať až od 1. januára 2014, platia pre ukladanie účtovných závierok do zbierky listín resp. pre ich zverejnenie v obchodnom vestníku v roku 2013 ešte doterajšie pravidlá.

Súbory na stiahnutie