Newslettery a publikácie

Náš elektronický newsletter vychádza v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku. Ak chcete aktivovať jeho automatické zasielanie, vyplňte prosím nasledujúci formulár:

Newslettery

 1. 23. 12. 2022Vianočný pozdrav 2022
 2. 15. 12. 2022Zmena stravného od 1. januára 2023
 3. 26. 8. 2022Povinný zápis identifikačných údajov do obchodného registra
 4. 17. 8. 2022Zmeny v cestovných náhradách od 1. septembra 2022
 5. 6. 5. 2022Zmena stravného a náhrad za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1. mája 2022
 6. 23. 12. 2021Vianočný pozdrav & Stravovanie zamestnancov od 1. januára 2022
 7. 15. 12. 2021Zmeny v systéme INTRASTAT od 1. januára 2022
 8. 6. 12. 2021Nové povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s treťou vlnou COVID-19
 9. 25. 10. 2021Nová oznamovacia povinnosť pre platiteľov DPH od 15. novembra 2021
 10. 22. 12. 2020Vianočný pozdrav & Novinky v oblasti DPH 2021
 11. 30. 9. 2020Daňové priznania za rok 2019 do 31. októbra 2020
 12. 26. 5. 2020COVID-19: Odklad platenia odvodov na sociálne poistenie za marec 2020 a máj 2020
 13. 24. 4. 2020COVID-19: Odpustenie platenia odvodov za apríl 2020
 14. 24. 4. 2020COVID-19: Ďalšie mimoriadne opatrenia v daňovej oblasti
 15. 15. 4. 2020COVID-19: Externé odkazy k mimoriadnym opatreniam
 16. 9. 4. 2020COVID-19: Odklad splácania úverov
 17. 9. 4. 2020COVID-19: Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti
 18. 6. 4. 2020COVID-19: Odklad platenia odvodov za marec 2020
 19. 6. 4. 2020COVID-19: Príspevky na udržanie pracovných miest
 20. 3. 4. 2020COVID-19: Novela Zákonníka práce a Zákona o sociálnom poistení
 21. 30. 3. 2020COVID-19: Náčrt ekonomických opatrení Vlády
 22. 27. 3. 2020COVID-19: Prvé opatrenia
 23. 24. 3. 2020COVID-19: Daň z príjmov a DPH – povinnosti a úľavy
 24. 23. 3. 2020COVID-19: Dopad na pracovnoprávne vzťahy
 25. 20. 3. 2020Prvé daňové opatrenia slovenskej vlády, navrhované opatrenia
 26. 16. 3. 2020Covid-19 Obmedzenie prevádzky
 27. 20. 12. 2019Vianočný pozdrav & Novinky 2020