COVID-19: Externé odkazy k mimoriadnym opatreniam

15. April 2020
AUDITOR Newsletter

Bližšie informácie k finančnej pomoci „SIH antikorona záruka“

https://www.sih.sk/aktuality/sih-anti-corona-guarantee-to-help-small-and-medium-sized-businesses