Daňové priznania za rok 2019 do 31. októbra 2020

30.09. 2020
AUDITOR Newsletter

Daňové priznania za rok 2019 do 31. októbra 2020

Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2019 je potrebné podať do 31. októbra 2020. V rovnakej lehote je daň aj splatná.

Pre účely daní bude obdobie pandémie k 30. septembru 2020 ukončené a mimoriadne opatrenia v daňovej, colnej a účtovnej oblasti budú k tomuto dátumu zrušené.

Váš AUDITOR tím