Podmínky používání

Obsah a forma těchto webových stránek jsou autorsky chráněny. Reprodukce informací nebo dat, zvláště používání textů nebo jejich částí textů je povoleno pouze pro osobní potřebu a informace. Jakékoliv reprodukce a jakékoli použití informací nebo dat bez našeho předchozího souhlasu je přísně zakázáno. Tvorba a použití kopií kompletní internetové prezentace v elektronické nebo tištěné podobě je povolena, pokud obsah (včetně informací o autorovi a autorských právech) zůstává nezměněna.

Údaje zveřejněné na webových stránkách mají informativní charakter a nenahrazují právní, ekonomické či daňové poradenství. Poradenství vyžaduje znalost konkrétních případů a posouzení veškerých relevantních skutečností. Za rozhodnutí, které se uživatel těchto stránek rozhodne učinit na základě webových informací, nepřebíráme odpovědnost.

Také odmítáme zodpovědnost v souvislosti s poskytnutými informací a veškerou odpovědnost za jakékoliv přímé, zvláštní nebo následné škody nebo jiné újmy jakéhokoliv druhu vyplývající v souvislosti s přímým nebo nepřímým použitím informací uvedených na těchto webových stránkách. To samé platí i o jakýchkoliv ostatních stránkách, na které je prostřednictvím hypertextových odkazů odkazováno.

Stávající nebo budoucí právní vztahy se řídí rakouským právem a budou řešeny místně příslušnými rakouskými soudy.

Společnost  je členem britské společnosti Urbach Hacker Young International Limited a je součástí mezinárodní sítě UHY sdružující právně nezávislé, účetní a poradenské společnosti. UHY je oficiální jméno mezinárodní sítě UHY. Služby zde popsané poskytuje společnost Stöger & Parnter a ne UHY nebo některý z jiných členů UHY. Ani UHY, ani žádný jiný člen UHY není zodpovědný za služby poskytované ostatními členy.