11.01.2013 Shrnutí změn daňových zákonů k 1. lednu 2013

11. ledna 2013
AUDITOR Newsletter

Těsně před vánočními svátky podepsal prezident tzv. stabilizační balíček a rozsáhlou
novelu zákona o DPH. Jednotlivým ustanovením těchto zákonů jsme se věnovali již
v našich předchozích Klientských informacích. Tímto si dovolujeme shrnout konečnou
schválenou podobu těchto zákonů, ale i upozornit na další významné změny, které přišly
s novým rokem.

Soubory ke stažení