Medzinárodne

Naša spoločnosť patrí do skupiny spoločností, ktorá prostredníctvom kancelárií na Slovensku, v Česku a v Rakúsku (tu pod názvom Stöger & Partner) poskytuje kompletné poradenstvo v krajinách strednej Európy.

Logo AUDITORLogo Stöger & Partner

Naša spoločnosť je už od roku 1999 členom Urbach Hacker Young International Limited (UHY International), siete právnych, nezávislých, audítorských a poradenských firiem.

UHY International je celosvetovou sieťou so sídlom v Londýne, ktorá bola založená v roku 1986 a ktorá je v súčasnosti prostredníctvom svojich členských firiem zastúpená v 340 mestách a 100 krajinách sveta. Jej členovia zamestnávajú viac ako 9 500 odborníkov, čím sa stáva 16 najväčšou celosvetovou sieťou združujúca audítorskej a poradenskej spoločnosti.

Tu popísané služby sú poskytované spoločnosťou AUDITOR a nie sieťou UHY alebo akýmkoľvek iným partnerským členom. Ani UHY ani žiadny jej člen nezodpovedá za služby poskytované iným členom tejto siete.

Viac informácií o UHY International nájdete tu: www.uhy.com.

 UHY

 

 

UHY International je členom organizácie Forum of Firms, združenia medzinárodne činných auditorských spoločností, ktoré pracujú pre cezhranične pôsobiacich klientov.

Cieľom tejto organizácie je zaistenie celosvetovo vysokého štandardu vyhotovovania finančného reportingu a poskytovanie auditorských služieb.

Pre viac informácií o Forum of firms prosím navštívte www.forumoffirms.org.

 Forum of Firms