Obchodné údaje

AUDITOR SK s. r. o.

Fraňa Kráľa 35
811 05 Bratislava

Tel: +421 2 544 14 660
bratislava@auditor.eu

IČ: 357 67 553
DIČ pre DPH: SK2020274619

Spoločnosť je zaregistrovaná na Okresnom súde v Bratislave 1, oddiel Sro, vložka 19152/B.

Auditor Bratislava s. r. o.

Fraňa Kráľa 35
811 05 Bratislava

Tel: +421 2 544 14 660
bratislava@auditor.eu

IČ: 358 35 567
DIČ pre DPH: SK2021651016

Spoločnosť je zaregistrovaná na Okresnom súde v Bratislave 1, oddiel Sro, vložka 26474/B.